Please note: This website requires Flash and JavaScript to enjoy the full function range. Please ensure that Flash and JavaScript are activated in your browser options. To download the current flash plugin version please click here.

Ábyrgðir

Ábyrgðir.

 • Ábyrgðarskilmálar

  HEKLA hf., Laugavegi 172-174, Reykjavík, fyrir hönd Volkswagen verksmiðjanna í Þýskalandi, ábyrgist hérnefnda bifreið, einstaka hluta hennar og hlutasamstæður gagnvart framleiðslugöllum er í ljós kunna að koma á ábyrgðartímanum, skv. nánari skilmálum í ábyrgðarskírteini þessu. Ábyrgðin tekur gildi um leið og fyrsti kaupandi tekur við bifreiðinni af seljanda, eða umboðsmanni hans, og hefur undirritað ábyrgðarskírteini, og varir í 2 ár frá þeim degi.

  Undantekningar frá ofangreindum skilmálum eru sem hér segir, en nánari upplýsingar gefur HEKLA og umboðsmenn um land allt. Framleiðendur eða umboðsmenn hérlendis fyrir eftirfarandi hluti taka sjálfir á sig ábyrgð vegna þeirra: Hjólbarðar, hljómtæki, þjófavörn og fjarstýringar hvers konar, rafgeymar, loftfrískunarbúnaður og annað, sem hvorki hefur verið sett í bifreiðina hjá framleiðanda hennar né HEKLU.

  Endurnýjun á eftirtöldum hlutum telst eðlilegur viðhaldskostnaður og nær ábyrgðin því ekki til þeirra nema annað komi til: Loftsía, olíusía, eldsneytissía, viftureim, rafkerti, borðar á tengslisdiski, hemlaborðar, hemlaklossar, hemlaskálar, hemladiskar, þurrkublöð. Öll þétti og pakkningar, fóðringar og ásþétti, öryggi, ljósaperur, burstakol í rafhreyfli, allar olíur og feiti, frostlögur, rafgeymissýra, ísvari og eldsneyti.

  VW ábyrgist yfirbyggingu bifreiðarinnar gagnvart gegnumryðgun í 10 ár með þeim skilyrðum, sem sett eru í ábyrgðarskilmálum þessum og með eftirfarandi undantekningum: Tæring vegna skemmda af völdum óhappa, misnotkunar eða breytinga á bifreiðinni. Kemísk efnamengun, fugladrit, súrt regn, snjóhagl, umferðaróhöpp, sandfok, saltmengun, afísunarefni, grjótkast, eldsvoði, mannleg mistök, vanræksla, óeirðir eða náttúruhamfarir. Tæring vegna vanrækslu á að lagfæra minniháttar skemmdir. Tæring, sem rekja má til þess, að ekki hefur verið farið eftir fyrirmælum í þjónustuhandbók.

  Ábyrgðin tekur hvorki til eðlilegs slits á bifreiðinni né skemmda, sem kunna að verða vegna óhappatilvika, misnotkunar, vanrækslu í meðferð eða við afbrigðilega notkun, svo sem í kappakstri, akstri utan vega o.fl.
  Ábyrgð gagnvart skrölti og öðrum hávaða í innréttingu og yfirbyggingu er takmörkuð. Þá fellur eðlileg rýrnun, upplitun og aflögun utan ábyrgðarinnar, enda miðast ofangreint ávallt við notkun bifreiðarinnar.

  Ábyrgðin bætir einungis beinan kostnað (beint tjón) eiganda af viðgerð og/eða endurnýjun á hinu gallaða samkvæmt framvísuðum reikningi frá bifreiðaverkstæði, sem HEKLA hefur viðurkennt. Komi fram meintur framleiðslugalli á bifreiðinni, ber eiganda hennar að tilkynna það HEKLU án tafar eða næsta umboðsmanni fyrirtækisins og framvísa ábyrgðarskírteini um leið. Dráttur á að tilkynna meintan galla getur valdið ógildingu ábyrgðar.